Automatyczny walidator dostępności stron internetowych

Z walidatorem WCAG - ALLY zbadasz i zmierzysz dostępność cyfrową każdej strony internetowej. Sam przeprowadzisz audyty automatyczne i wspomagane audyty eksperckie. Możesz powtarzać audyty bez ograniczeń, stale  utrzymując wysoki poziom dostępności cyfrowej Twojej strony.


Wynik audytu dostępności strony intenetowej przedstawiony w formie wykresu

Walidator WCAG

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z walidatorem dostępności cyfrowej.

Przejdź na stronę walidatora ALLY