Będą kary za brak dostępności stron internetowych

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje spore kary. Informacje o możliwości nakładania kar na podmioty publiczne mówi Art. 19, w którym znajdziemy:

Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:

 1. W sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 2. Nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3 - 5;
 3. Nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

Wysokość kar za brak dostępności:

 1. Brak zapewnienia dostępności - do 10 000 zł
 2. Brak deklaracji dostępności - do 5000 zł
 3. Brak dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elementów stron opisanych w Art. 8 ust. 2 pkt 2 - do 5000 zł

Co znajduje się w Art 8 ust. 2 pkt 2:

Znajdziemy tam listę elementów, jakie muszą być dostępne.

 1. danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,
 2. narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
 3. nawigacji,
 4. deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
 5. informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
 6. dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

 

© 2024 DostepnaStrona.pl
Zamknij menu mobilne

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

Wróć na początek strony