Dostępność stron internetowych - Artykuły

Warunki techniczne deklaracji dostępności. Wiele pól z identyfikatorami jakie mają się pojawić w deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności - Warunki techniczne

19 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zostały opublikowane warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności”

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego.

Informacja o 17 nowych kryteriach WCAG 2.1

Co nowego w WCAG 2.1 - 17 nowych kryteriów sukcesu

Standardy dostępności stron internetowych są ustanawiane przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (w skrócie W3C). W ramach Inicjatywy na Rzecz Dostępności Sieci (WAI) Konsorcjum zdefiniowało Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), co można przetłumaczyć na język polski jako Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych.

Na czerwonym tle widoczny jest laptop. Poniżej laptopa dodano ikony dostępności

Jak wdrożyć standard WCAG 2.1

Najogólniej mamy dwa przypadki: wdrożenie WCAG na nowej stronie i wdrożenie WCAG na istniejącej stronie. Spróbujmy przeanalizować każdy z nich.

Zdjęcie portfela, z którego wypadają pieniądze

Będą kary za brak dostępności stron internetowych

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje spore kary. Informacje o możliwości nakładania kar na podmioty publiczne mówi Art. 19, w którym znajdziemy:

Ustawa o dostępności stron internetowych

Nowa ustawa w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

Deklaracja dostępności

Co musi zawierać deklaracja dostępności stron internetowych

Ustawa o dostępności stron internetowych zobowiązuje podmioty publiczne objęte zakresem podmiotowym ustawy do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo, deklaracji dostępności. 

© 2024 DostepnaStrona.pl
Zamknij menu mobilne

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

Wróć na początek strony