Designer

Dostępna Strona

Czas na dostępność

Zadbaj o dostępność cyfrową twojej strony internetowej. Pomożemy ci wdrożyć pełną dostępność zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępna strona internetowa - Czas na dostępność
Zdjęcie responsywnej strony zgodnej z wymogami WCAG 2.0

Tworzymy dostępne strony internetowe zgodne z WCAG 2.1

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych oznacza spełnienie wielu zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Zgodnie z zasadami konieczne jest spełnienie czterech kryteriów, którymi są: funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność, zrozumiałość.

Dostępna strona administracji rządowej i samorządowej będzie wymagana najpóźniej w 2020 roku. W nowej ustawie przewidziano dotkliwe kary za brak dostępności stron internetowych.

Zgodnie z ustawą, każdy będzie mógł wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany będzie nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową.

Przejdź do strony z ofertą

Kontrast i kolorystyka dostępnej strony internetowej

Standard WCAG nakazuje zachowanie kontrastu pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1. Przygotowane przez nas strony w pełni spełniają ten wymóg. Każda przygotowywana przez nas wersja kolorystyczna jest sprawdzana pod względem dostępności i wymaganych kontrastów.

Oferujemy także możliwość zmiany koloru bazowego strony na życzenie klienta. Przedstawione cztery kolory są tylko przykładem i mogą być modyfikowane w dowolny sposób o ile ich kontrast pomiędzy tłem a tekstem zostanie zachowany na wymaganym poziomie.

Zdjęcie dostępnej strony internetowej spełniającej wymagania WCAG 2.1
dostepna-strona-brown.png
Zdjęcie dostępnej strony szkoły
dostepna-strona-blue.png
Zdjęcie dostępnej strony internetowej jednostki publicznej
dostepna-strona-green.png
Zdjęcie strony gminy spełniającej wymagania WCAG 2.1
dostepna-strona-red.png
Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

Deklaracja dostępności

Podmioty publiczne zobowiązane są do sporządzania deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności to dokument, którego publikacja wymaga od podmiotu publicznego sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej, oraz stałego nadzoru nad tą dostępnością.

Deklaracja dostępności informuje osoby niepełnosprawne o tym, czego mogą spodziewać się korzystając z danej strony internetowej i na jakie problemy mogą się natknąć.

Przepisy ustawy nakazują regularny, coroczny przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.

deklaracja dostepnosci

Audyt dostępności strony internetowej

Wykonujemy audyt dostępności stron internetowych, który jest podstawą do oceny stanu strony oraz przygotowania deklaracji dostępności.

Audyt wykonywany jest przez profesjonalny zespół, mający ogromne doświadczenie w tematyce dostępności. Audyt zawiera listę problemów, które należy rozwiązać aby zapewnić dostępność strony internetowej.

© 2024 DostepnaStrona.pl
Zamknij menu mobilne

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

Wróć na początek strony